Nogometno šola ROHO je nastala po združitvi ŠD Rogoza in NK Hoče v eno nogometno sredino. Nadaljuje več kot petdeset letno tradicijo nogometa v občini Hoče – Slivnica. 


Osrednji cilj ustanovitve je bil zagotovitev pogojev, ki bi mladoletnim igralcem ponujal možnost kakovostnega nogometnega udejstvovanja v občini Hoče – Slivnica in okolici.

Primarno poslanstvo nogometne šole je vzgajanje in izobraževanje igralskega kadra ter iskanje talentiranih nogometašev v lokalnem okolišu. Za kvalitetno delovanje je za vsak športni proces potreben dobro sestavljen načrt dela, ki mora temeljiti na uporabnih informacijah za realizacijo v praksi.


Razpolagamo z ustrezno infrastrukturo, ki zajema tri velika igrišča znaravno travo, malo pomožno travnato igrišče in malo igrišče z umetnotravo. Vsa so v odličnem stanju skozi vse leto. Pomembna je tudi lokacijaizven mesta, ki nudi dobre pogoje za trening.


Športni park Rogoza

Sponzorji nogometne šole ROHO