Nogometno šola ROHO je nastala po združitvi ŠD Rogoza in NK Hoče v eno nogometno sredino. Nadaljuje več kot petdeset letno tradicijo nogometa v občini Hoče – Slivnica. 

Primarno poslanstvo nogometne šole je vzgajanje in izobraževanje igralskega kadra ter iskanje talentiranih nogometašev v lokalnem okolišu. Za kvalitetno delovanje je za vsak športni proces potreben dobro sestavljen načrt dela, ki mora temeljiti na uporabnih informacijah za realizacijo v praksi.

NŠ ROHO želi dvigniti nivo preživljanja prostega časa mladih v naravi in v gibanju. Svoje poslanstvo želimo uresničevati skozi kratkoročno in dolgoročno zastavljene cilje, ki jih želimo doseči z vlaganjem resursov in finančnih sredstev v treninge mlajših generacij, v izobraževanje strokovnega kadra in v oblikovanje cenovno konkurenčne vadbe. Šport predstavlja odličen temelj za izgradnjo osebnosti, saj mladega človeka nauči, da svoje poraze prenese športno in zmage slavi z glavo.


Razpolagamo z ustrezno infrastrukturo, ki zajema tri velika igrišča z naravno travo, malo pomožno travnato igrišče in malo igrišče z umetno travo. Vsa so v odličnem stanju skozi vse leto. Pomembna je tudi lokacija izven mesta, ki nudi dobre pogoje za trening.

Sponzorji nogometne šole