Trener Boštjan Kamenšek
Tehnični vodja Matej Franič