Nogometna šola ima več igralnih površin v Rogozi in Hočah