Trenerja selekcije U10/11:

– Tomaž Vršič

– Miha Golob