Trenerja selekcije U12/U13:

– Aleksander Nedižavec
– David Tomažič Šeruga