Trenerja selekcije U12/U13:

– Tim Seničer
– David Tomažič Šeruga